thành lập doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 • Bộ Luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Điều kiện của người đại diện theo pháp luật đóng vai trò rất quan trọng khi thành lập doanh nghiệp, Quý khách cần lưu ý các quy định sau:

1.  Chức danh của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện của doanh nghiệp là người thay mặt doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, cho nên họ thường giữ các chức danh quản lý trong cơ cấu tổ chức của công ty.

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:

– Công ty TNHH một thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc/Tổng giám đốc

c. Đối với công ty cổ phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc/Tổng giám đốc

d. Đối với công ty hợp danh: tất cả các thành viên hợp danh của công ty.

2.  Quy chuẩn, điều kiện

Cá nhân khi được lựa chọn làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần đảm bảo các quy định sau:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
 • Được xác nhận thường trú tại Việt Nam.

Nếu là người nước ngoài thì người đó phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn của nhiệm kỳ và phải có Thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người đại diện pháp luật cũng được lựa chọn trong một số trường hợp cụ thể:

 • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ;
 • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
 • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

3. Số lượng người đại diện

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm của người đại diện

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp;
 • Chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm.

5.   Sự có mặt của người đại diện theo pháp luật

 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có 01 người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ còn 01 người đại diện theo pháp luật nhưng không đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp hoặc nếu người đó vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị phải cử người khác thay thế, trong các trường hợp sau:
 • Chết;
 • Mất tích;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Bị tạm giam;
 • Đang chấp hành hình phạt tù;
 • Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở Cai nghiện bắt buộc;
 • Cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bi tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lưc hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những người đóng vai trò quan trọng trong nội bộ của doanh nghiệp và trong việc điều hành, định hướng và phát triển của doanh nghiệp. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu về người đại diện theo pháp luật khi thành lập công ty, xin vui lòng liên hệ dangkykinhdoanhnhanh.vn để được hỗ trợ tốt nhất.