thành lập doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng

QUY ĐỊNH VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp;

Khi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty, Quý Khách hàng cần lưu ý các quy định sau:

  1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
  3. Văn phòng đại diện có thể có con dấu riêng. Doanh nghiệp quyết định loại dấu số lượng, hình thức và nội dung dấu của của văn phòng đại diện. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do văn phòng đại diện ban hành.
  4. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của văn phòng đại diện.
  5. Cách đặt tên văn phòng đại diện doanh nghiệp
  • Tên văn phòng đại diện phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  • Tên văn phòng đại diện phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện. Phần tên riêng trong tên văn phòng đại diện của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
  • Ngoài tên bằng tiếng Việt, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Vd: Tên tiếng Việt: Văn phòng đại diện tại Hà Nội – Công ty TNHH Sao Mai

       Tên tiếng nước ngoài: Hanoi Representative Office – Sao Mai Company Limited

       Tên viết tắt: VPĐD Sao Mai Hà Nội

Tên văn phòng đại diện phải được viết hoặc gắn tại trụ sở văn phòng đại diện. Tên văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do văn phòng đại diện phát hành.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình đăng ký thành lập văn phòng đại diện, Quý khách xin vui lòng liên hệ dangkykinhdoanhnhanh.vn để được hỗ trợ tốt nhất.