thành lập doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp;

Khi đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty, Quý Khách hàng cần lưu ý các quy định sau:

  1. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
  2. Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.
  3. Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.
  4. Cách đặt tên địa điểm kinh doanh doanh nghiệp
  • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  • Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh. Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
  • Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Vd: Tên tiếng Việt: Địa điểm kinh doanh số 01 – Công ty TNHH Sao Mai

       Tên tiếng nước ngoài: Business location number 01 – Sao Mai Company Limited

       Tên viết tắt: ĐĐKD Sao Mai Số 1

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình thông báo địa điểm kinh doanh, Quý khách xin vui lòng liên hệ dangkykinhdoanhnhanh.vn để được hỗ trợ tốt nhất.