thành lập doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng

QUY ĐỊNH VỀ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp;

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh công ty, Quý Khách hàng cần lưu ý các quy định sau:

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
  3. Chi nhánh có thể có con dấu riêng. Doanh nghiệp quyết định loại dấu số lượng, hình thức và nội dung dấu của của chi nhánh. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do chi nhánh ban hành.
  4. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi nhánh.q
  5. Cách đặt tên chi nhánh doanh nghiệp:

Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. Phần tên riêng trong tên chi nhánh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Vd: Tên tiếng Việt: Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Sao Mai

       Tên tiếng nước ngoài: Hanoi Branch – Sao Mai Company Limited

       Tên viết tắt: Sao Mai Hà Nội

Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình đăng ký thành lập chi nhánh, Quý khách xin vui lòng liên hệ dangkykinhdoanhnhanh.vn để được hỗ trợ tốt nhất.