thành lập doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng

QUY ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp;

Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty, Quý Khách hàng cần lưu ý các quy định sau:

  1. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  3. Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
  4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt Địa điểm kinh doanh.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, Quý khách xin vui lòng liên hệ dangkykinhdoanhnhanh.vn để được hỗ trợ tốt nhất.