thành lập doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP

3 Bước Triển Khai Dịch Vụ
1

Thông tin doanh nghiệp

Khách hàng cung cấp thông tin doanh nghiệp cần thành lập và thông tin nhân sự liên hệ.

Dangkykinhdoanhnhanh.vn sẽ liên hệ bổ sung hoặc làm rõ thông tin và tư vấn ban đầu (nếu cần) .

2

Báo giá và thanh toán

Dangkykinhdoanhnhanh.vn báo giá cho Khách hàng.

Khách hàng thanh toán.

3

Thực hiện và nhận kết quả

Dangkykinhdoanhnhanh.vn soạn hồ sơ, gửi Khách hàng ký, nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Dangkykinhdoanhnhanh.vn gửi kết quả cho Khách hàng.

Bài Viết Liên Quan

Có bắt buộc sử dụng con dấu doanh nghiệp? Kể từ ngày 01/01/2021, khi Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật Doanh Nghiệp 2020) ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành.thì một trong những câu hỏi phổ biến được đặt ra là doanh nghiệp có cần dùng con dấu nữa không?…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020.được quy định.với nhiều điểm đột phá, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đã được thông qua.và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, nhằm hoàn thiện hơn vai trò của.người…

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Những điểm mới về đăng ký doanh nghiệp. Vào ngày 04/01/2021, Nghị định số 01/2021/ NĐ-CP quy định về những điểm mới về đăng ký doanh nghiệp.đã có hiệu lực thi hành với những điểm mới về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thêm các.trường hợp thu hồi giấy phép…